Always Afternoon

© 1-6 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Morss 1987
Kaina:
4
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
5
Aprašymas:
Užsakymas Always Afternoon
4