American Freedom

© 1-4 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
F.Smith 2003
Kaina:
5
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
3,21
Aprašymas:
Užsakymas American Freedom
5