Aunt Leona

© 1-3 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Frank Smith 2007
Kaina:
6
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
13
Aprašymas:
Užsakymas Aunt Leona
6