Blue-Capped Cordon-Bleu

© 1-4 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Rachel Lambertson 2012
Kaina:
12
Ploidų grupė:
Diploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
17,20,21
Aprašymas:
Užsakymas Blue-Capped Cordon-Bleu
12