Browns Ferry Sugarplum

© 1-4 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Douglas 2008
Kaina:
8
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
4,20,23
Aprašymas:
Užsakymas Browns Ferry Sugarplum
8