Browns Ferry Sweetheart

© 1-2 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Douglas 2005
Kaina:
7
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Žaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
16
Aprašymas:
Užsakymas Browns Ferry Sweetheart
7