Charon the Ferry Man

© 1-3 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Bachman 2004
Kaina:
6
Ploidų grupė:
Diploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
3
Aprašymas:
Užsakymas Charon the Ferry Man
6