Cherry Grove Beach

© 1-3 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
C. Douglas 2012
Kaina:
18
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
8,9
Aprašymas:
Užsakymas Cherry Grove Beach
18