Chief Executive Officer

© 1-3 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Ch. Douglas 2006
Kaina:
8
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Žiemojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
12,22
Aprašymas:
Užsakymas Chief Executive Officer
8