Chief of Staff

© 1-3 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Douglas 2000
Kaina:
5
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Žiemojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
16,22
Aprašymas:
Užsakymas Chief of Staff
5