Diana s Evening Gown

© Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Bill Waldrop 2009
Kaina:
8
Ploidų grupė:
Tetraploidin?
Vegetacijos tipas:
Žiemojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
10
Aprašymas:
Užsakymas Diana s Evening Gown
8