Florida Snow Angel

© 1-6 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Pam Buntyn 2005
Kaina:
8
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
17
Aprašymas:
Užsakymas Florida Snow Angel
8