Grand Strand Beauty

© 1-4 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Douglas 2008
Kaina:
10
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
Aprašymas:
Užsakymas Grand Strand Beauty
10