Interdimension

© 1-3 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
T.Polston 2013
Kaina:
0.00
Ploidų grupė:
Diploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
2
Aprašymas:
Užsakymas Interdimension
-