Jazz After Five

© 1-6 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Selman 2007
Kaina:
13
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
5,13,13
Aprašymas:
Užsakymas Jazz After Five
13