Keep on Hopin

© 1-4 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Frank Smith 2010
Kaina:
16
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
12
Aprašymas:
Užsakymas Keep on Hopin
16