Lady Betty Fretz

© 1-2 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Petit 2004
Kaina:
6
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
17
Aprašymas:
Užsakymas Lady Betty Fretz
6