Ledgewood’ S Gabriele

© 1-6 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Abajian 2006
Kaina:
18
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
21
Aprašymas:
Užsakymas Ledgewood"S Gabriele
18