Leslie Renee

© 1-4 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Patrick Stamile 2005
Kaina:
8
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Žaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
2
Aprašymas:
Užsakymas Leslie Renee
8