Linda Sierra

© 1-5 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Peat 2006
Kaina:
9
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
4
Aprašymas:
Užsakymas Linda Sierra
9