Lycean

© 1-6 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Petit 2008
Kaina:
9
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
8,22
Aprašymas:
Užsakymas Lycean
9