Margo Reed Indeed

© 1-5 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
J.Murphy 2004
Kaina:
10
Ploidų grupė:
Diploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
3,20
Aprašymas:
Užsakymas Margo Reed Indeed
10