Pride and Prejudice

© 1-5 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
R.Selman 2006
Kaina:
19
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
12,17,17
Aprašymas:
Užsakymas Pride and Prejudice
19