Red Corvette

© Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Petit 2007
Kaina:
9
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
Aprašymas:
Užsakymas Red Corvette
9