Root Canal

© 1-3 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
C.Hanson 2012
Kaina:
9
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
6,2
Aprašymas:
Užsakymas Root Canal
9