Rose F. Kennedy

© 1-4 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
George Doorakian 2007
Kaina:
30
Ploidų grupė:
Diploidas
Vegetacijos tipas:
Žiemojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
16
Aprašymas:
Užsakymas Rose F. Kennedy
30