Southern Dazzle

© 1-4 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
Harry 2009
Kaina:
30
Ploidų grupė:
Tetraploidas
Vegetacijos tipas:
Pusiaužaliuojanti
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
13
Aprašymas:
Užsakymas Southern Dazzle
30