Spare Time

© 1-5 Antanas Dargenis
Veislės pavadinimas:
Selekcininkas/metai:
G.Tanner 2011
Kaina:
7
Ploidų grupė:
Diploidas
Vegetacijos tipas:
Žiedo dydis cm:
Aukštis cm:
Žydėjimo pradžia:
Pozicija:
4
Aprašymas: